Levering van kaarsen aan

kerken, kloosters, instellingen, horecaSpeciale verkoop aan particulieren van

doopkaarsen, huwelijkskaarsen, jubileumkaarsenAanverwante artikelen zoals

noveenkaarsen, godslampolie, miswijn, wierook,
kooltjes, hosties